--İA-002 Gelen Evrak İş Akışı

--İA-003 Giden Evrak İş Akışı

--İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

--İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

--İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı

--İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

--İA-025-2547 SK 40b Maddesine Gere Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

--İA-026-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı

--İA-027-2547 S.K.38.Maddesi Görevlendirme İş Akışı

--İA-078-Ders Müfredatı İş Akışı

--İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı

--İA-081-Anket Yapılması İş Akışı

--İA-085-Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

--İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı

--İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı

--İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı

--İA-101-Ders Kayıt İş Akışı

--İA-109-Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavı İş Akışı

--İA-111-Önlisans Lisans Programlarına Yatay Geçiş ile Gelen İş Akışı

--İA-112-Önlisans Lisans Programlarından Yatay Geçiş ile Giden İş Akışı

--İA-117-Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı

--İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı

--İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı

--İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı

--İA-128-Sınav Programları İş Akışı

--İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı

--İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı

--İA-187-Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması

--İA-188-Teknik Şartname İş Akışı

--İA-191-Ek Ders ve Fazla Çalışma İşlemleri  Hazırlanması Süreci İş Akışı

--İA-197-Ders Telafisi İş Akışı

--İA-198-Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı

--İA-210-Öğrenci Transkript Verme İş Akışı

--İA-222-Evrak Kayıt Sonrası İş Akışı

--İA-224-Personel İşe Başlama İş Akışı

--İA-226-Personel İşten Ayrılma İş Akışı

--İA-227-Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akışı

--İA-228-Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı

--İA-230-Bölüm Başkanı Belirlenmesi İş Akışı

--İA-231-Ders Görevlendirilmesi İş Akışı

--İA-232-Muafiyet Sonrası Ders İntibakı İş Akışı

--İA-233-Öğretim Üyesi Görev Süre Uzatımı

--İA-234-Akademik Personel İzin İş Akışı

--İA-235-İdari Personel Yıllık -Mazeret İzin İş Akışı

--İA-246-İdari Personel Naklen Geçiş İş Akış Şeması

--İA-247-İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Şeması

--İA-250 -Maaş Hazırlama İş Akışı

--İA-251-Öğretim Elemanı İzin Kullandırma İş Akış Şeması 

--İA-254-Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

--İA-260-Yeni Döküman İş Akışı

 

https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/isakısları